Komponenty

Komponenty i Akcesoria / Komponenty

Zlokalizowany system odprowadzania spalin z motocykli, samochodów, ciężarówek i pojazdów ciężkich. Montaż naścienny lub poddachowy, w systemach scentralizowanych lub z pojedynczym wentylatorem zamontowanym na urządzeniu.

ODKURZACZE

Wentylatory to urządzenia, które za pomocą obracającego się układu, zwanego potocznie „wentylatorem” lub „wirnikiem”, przenoszą wzrost ciśnienia na przepływający przez nie płyn. Wentylatory (lub odkurzacze), używane głównie w sektorze oczyszczania i transportu pneumatycznego, są odśrodkowe

WENTYLATORY DO INSTALACJI PODCIŚNIENIOWYCH

Posiadamy szeroką gamę odśrodkowych odkurzaczy elektrycznych, przeznaczonych do pracy w podciśnieniu ze stalowym wirnikiem z łopatkami zgiętymi do tyłu, o wysokiej wydajności, wyważony statycznie i dynamicznie.

Używamy również serię ODKURZACZY SKRZYŻOWANYCH:

Odśrodkowe wentylatory elektryczne przeznaczone do transportu materiałów stałych zmieszanych z powietrzem, z bardzo grubym stalowym wirnikiem z łopatkami skierowanymi do tyłu, wysoka sprawność.

Elektryczne odkurzacze odśrodkowe specyficzne dla transportu materiałów stałych lub włóknistych zmieszanych z powietrzem, posiadające gruby stalowy wirnik z otwartymi łopatkami, wyważony statycznie i dynamicznie.

Proponowane przez nas wysięgniki odciągowe, o różnej formie, materiale i rozmiarze, są przystosowane do różnych rodzajów zanieczyszczeń i zastosowań, mają konstrukcję samonośną o kształcie pantografu na zewnątrz samego ramienia, a zatem poza zasiegiem pyłu, wykonane są z lekkiego stopu ze sprężynami równoważącymi i sprzęgłami w przegubach obrotowych. W porównaniu do konwencjonalnych wysięgników w wersji obudowanej, oferują:
Łatwiejszą obsługę, stabilność i sztywność;
Mniejszy hałas i mniejsze spadki ciśnienia;
Brak ryzyka przedwczesnego zużycia, stwardnienia lub zablokowania struktury, ponieważ nie są narażone na działanie oparów;
Oferujemy również ruchome ramiona o średnicy Ø = 160 mm w wersji wysokotemperaturowej do T = 300 °C, części stykowe ze stali nierdzewnej AISI 316, ze strukturą nośną o kształcie podwójnego pantografu na zewnątrz ramienia odciągowego, wraz z obrotową nasadką ze stali nierdzewnej AISI 316, zaworem do regulacji ze stali nierdzewnej AISI 316 i wspornikiem montażowym;

Zintegrowany stół odciągowy odpowiedni do zasysania i filtrowania drobnego pyłu emitowanego podczas operacji szlifowania/polerowania. Konstrukcja nośna z grubej malowanej blachy stalowej. Blat zasysający wykonany z wyjmowanych ram z ocynkowanej blachy stalowej, które są w stanie wytrzymać duże obciążenia. Ramy i konstrukcja wewnętrzna stołu zostały odpowiednio zaprojektowane i skalibrowane, aby równomiernie rozprowadzać strumień zasysania na całej powierzchni.

Pyły emitowane podczas różnych faz przetwarzania są zasysany i filtrowany przez zintegrowany system składający się z:

N. 4 kartridże poliestrowe o gramaturze 240 g/m2;

 • Pyły emitowane podczas różnych faz przetwarzania są zasysany i filtrowany przez zintegrowany system składający się z:
 • N. 4 kartridże poliestrowe o gramaturze 240 g/m2;
 • System czyszczenia strumieniami sprężonego powietrza w przedmuchu wstecznym;
 • N.1 wysokowydajny wentylator odśrodkowy;
 • Komora Plenum zasilająca o przekroju prostokątnym w komplecie z modułowymi elementami dźwiękochłonnymi umieszczonymi wewnątrz komory i zamontowanymi w szeregu

Po więcej informacji przejdź do działu Produkty / Filtry kompaktowe / Stoły odciągowe

Kabiny dźwiękochłonne IMAS AEROMECCANICA składają się z konstrukcji dźwiękochłonnej, która w wyraźny sposób ogranicza obszar roboczy, chroniąc zarówno operatora, który w nich pracuje, jak i innych pracowników przed pyłami i hałasem.

Oprócz standardowych wymiarów, boksy mogą być wykonane i wyposażone w różne systemy ułatwiające wszystkie rodzaje obróbki (na przykład: kraty odciagowe, szyny do transportu elementów, górne otwory pod suwnice itp.). Wyposażone są zarówno w urządzenie odzyskujące naturalne powietrze, jak i to powracające z systemu filtracyjnego. Jeśli kabina jest wyposażona w drzwi przesuwne, przewidziano odpowiednie zabezpieczenie, aby zapewnić drogę dla ucieczki operatorów w przypadku niebezpieczeństwa.

Kanały

Wszystkie komponenty do budowy kanałów odciągowych produkowanych w warsztatach IMAS AEROMECCANICA wykonane są wyłącznie z cewek z blachy ocynkowanej najlepszej jakości; zaczynają się od zwyczjowych grubości minimum 7/10 mm dla mniejszych średnic, aby przejść do 8/10 i 10/10, są obrabiane w naszych zakładach na automatycznej linii do prostowania i cięcia kręgów. Rury liniowe poddawane są procesowi kalandrowania, ich krawędzie są spięte (zewnętrznie, w celu zachowania gładkości rury od wewnątrz), części pośrednie i złącza wzmocnione.

Kolanka z 6 lub więcej sektorami są wycinane plazmowo przy użyciu systemu zagnieżdżania, kalandrowania, wykańczane i montowane ręcznie. Ta sama procedura dotyczy lejów zsypowych, złączy, części specjalnych i rozgałęzników. Na wyraźne życzenie klienta wszystkie kanały i inne akcesoria (rury, kolanka, kolektory, zbiorniki, osłony przeciwdeszczowe, pierścienie łączące, kołnierze, przepustnice, zawory ręczne, przeciwpożarowe i zwrotne itp.) można pomalować.

CMA

Kominy samonośne przystosowane do wyprowadzania oczyszczonego wcześniej powietrza do atmosfery, z możliwością przenoszenia przepływu nawet z dwóch wentylatorów. Komin jest dostarczany wraz z numerycznymi kontrolami stanu naprężenia prętów i blach tworzących sam komin, wykonanymi w warunkach statycznych, sejsmicznych i pod wpływem wiatru, zgodnie z wymogami rozporządzenia ministerialnego 17 stycznia 2018 r. (Normy techniczne dla budownictwa).

IMAS AEROMECCANICA Srl, wśród komponentów i akcesoriów charakteryzujących instalację przechwytującą i filtrującą, wyróżnia się różnymi typami okapów wyciągowych, które projektuje i buduje w swoim zakładzie i które instaluje w firmach zajmujących się różnymi rodzajami przetwarzania. Posiadamy okapy teleskopowe, okapy z paskami, okapy z chorągiewką, okapy tarczowe i wielokątne, okapy wypychane i ciągnione, okapy do pieców do topienia, okapy do robotów spawalniczych, okapy do pieców wulkanizacyjnych gumy, okapy do odlewni ciśnieniowych, okapy do typografii i na wiertniach, okapy do taśm szlifierskich, okapy do zakładów emitujących spaliny, okapy do zakładów spożywczych, mechanicznych i obróbki wykończeniowej metali itp.

Cyklony i separatory odśrodkowe IMAS AEROMECCANICA umożliwiają oczyszczanie powietrza lub gazu z pyłów na zasadzie siły odśrodkowej. Cyklony stosuje się, gdy oczyszczane powietrze ma wyjątkowo wysokie stężenie cząstek zanieczyszczających lub gdy trzeba usunąć pyły o dużych cząstkach, które mogą uszkodzić delikatniejsze części urządzeń oczyszczających.

W zależności od zastosowania i obrabianych materiałów produkujemy separatory z różnych materiałów wraz z powłokami odpornymi na zużycie dla pyłów bardzo ściernych.

Zasada działania jest następująca: strumień powietrza dolotowego wchodzi do górnej części cylindrycznego korpusu i spiralnie przechodzi w kierunku dolnej części w kształcie stożka; cząstki stałe obecne w strumieniu, w wyniku działania siły odśrodkowej, mają tendencję do przyjmowania kierunku promienistego, stykając się z wewnętrznymi ścianami cyklonu spowalniając w ten sposób strumień, co sprzyja oddzieleniu zanieczyszczeń od powietrza. Na dole powietrze oddziela się od pyłów unosząc się w górę cyklonu po ciaśniejszej spirali i ma ujście na górze. Cząsteczki zbierają się na dnie, skąd można je wyrzucić do specjalnego pojemnika lub wydobyć innymi, odpowiednimi metodami.

ZALETY

 • wysoka wydajność dla pyłów dużocząsteczkowych, również częściowa redukcja pyłów o drobnych cząstkach, chociaż o mniejszej wydajności;
 • uproszczone serwisowanie ze względu na brak ruchomych części;
 • prostota w odzyskiwaniu pyłów;
 • potrzeba niewielkiej przestrzeni do montażu instalacji;
 • niskie koszty montażu i użytkowania;
 • możliwośc pracy w każdej temperaturze;
 • możliwość użytkowania przy dymach wilgotnych;
 • duża elastyczność w użytkowaniu.

Słaba wydajność przy drobnych cząstkach jest jedną z głównych wad, która obniża jakość tego urządzenia jako wstępnego oczyszczania w porównaniu z bardziej wydajnymi i droższymi systemami separacji.

Zastosowania

Znajdują zastosowanie w firmach, w których procesy produkcyjne generują różnego rodzaju pyły, ale o dużej wielkości cząstek i w wysokim stężeniu, np. przy obróbce drewna (tartaki do oczyszczania powietrza z trocin), metali, gumy, tworzyw sztucznych, przy mieszaniu, ważeniu i pakowaniu materiałów sypkich, piaskowaniu, mieleniu, cięciu różnego rodzaju, topieniu materiałów metalicznych i spalaniu materiałów stałych, przy pracach mechanicznych, w rafineriach, przemyśle cementowym, itp ...

OPCJE/AKCESORIA

 • zestaw do podnoszenia na nóżkach;
 • zawory gwiazdowe;
 • mobilny pojemnik zsypowy na 75 litrów.

Jest używany głównie jako filtr wstępny, aby zmniejszyć obciążenie filtra końcowego (workowego, kartridżowego, ...).
Sektory zastosowań to: przemysł drzewny, obróbka i przetwarzanie metali i tworzyw sztucznych, przemysł papierniczy, spożywczy itp.
Zanieczyszczeniami są oczywiście pyły i wióry drzewne, pyły i skrawki metalu, plastik itp.
Technika działania: cząstki stałe obecne w strumieniu, w wyniku działania siły odśrodkowej, mają tendencję do przyjmowania kierunku promienistego, stykając się z wewnętrznymi ścianami cyklonu i powodując w ten sposób spowolnienie strumienia, co sprzyja ich oddzieleniu od powietrza. Na dole powietrze oddziela się od pyłu unosząc się w górę cyklonu w ciaśniejszej spirali i uchodzi w górnej części. Cząstki są zbierane na dnie, skąd można je zsypać do specjalnego pojemnika na kółkach lub wydobyć różnymi dostosowanymi metodami, istnieje też możliwość zamontowania zaworu obrotowego podłączającego zbiornik na pył do istniejącego pneumatycznego obwodu przesyłowego.

Ślimak transportowy

Przenośniki ślimakowe służą do transportu materiałów ziarnistych lub pylistych. Ich działanie opiera się na zasadzie śruby Archimedesa. Składają się ze ślimaka o progresywnym działaniu do transportu materiału przez rurę ślimaka. Całkowicie zamknięte umożliwiają transport bez rozpraszania i są chronione przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Kluczowym aspektem, któremu firma IMAS AEROMECCANICA S.r.l. poświęciła wiele uwagi są Systemy Bezpieczeństwa w proponowanych instalacjach: wszystkie produkty posiadają gwarancję i certyfikaty zgodności z obowiązującymi Dyrektywami Technicznymi (DIR 2006/42/WE, DIR 2014/34/UE, DIR 2014/30/UE itp. ) i są produkowane w zakładach naszej firmy przy użyciu procesów i materiałów, które są kontrolowane i identyfikowalne na każdym etapie produkcji. IMAS AEROMECCANICA S.r.l. produkuje pod kontrolą jakości przeciwwybuchowe Przepustnice i Panele do wentylacji, wyposażając tym samym swoje Zakłady w systemy zabezpieczające ATEX posiadające poświadczenie badań Typu WE nr. EUM1-10-ATEX-0298.

Po więcej informacji przejdź do działu bezpieczeństwo i certyfikaty

Noże powietrzne


Ostrze dmuchające

Ścianki odciągowe do mocowania ściennego lub namaszynowego nadają się do wychwytywania różnego rodzaju zanieczyszczeń, w przekroju mają w kształt trójkąta prostokątnego z mniejszą podstawą skierowaną ku górze. Powierzchnia zasysająca znajdująca się na ukośnej ścianie czołowej składa się z prostokątnych profili, których końce są spawane wewnątrz korpusu w odpowiednich odległościach, ze szczelinami dobranymi według żądanego przepływu powietrza, z prędkością obliczoną na całej powierzchni na ok. 0,5 m / s.

Kiedy mówimy o Dźwiękochłonnych Ścianach Zasysających, mówimy o dostawie serii ścian składających się z 1 metrowych modułów, których łączna długość zmienia się w zależności od potrzeb. Ściany składają się z modułowych sekcji ociągowych, które operator może uruchomić lub wyłączyć za pomocą odpowiednich zaworów.
Przednią ścianę zasysającą można ewentualnie wyposażyć w przegrody dźwiękochłonne, które można ustawić zgodnie z potrzebami, aby stworzyć elastyczne miejsca pracy.
Ściany odciągowe będą połączone z podstacjami filtrującymi za pomocą systemu przewodów odprowadzających (pojedynczych lub wielokrotnych)
Oczyszczanie zostanie wówczas powierzone odpylaczom nabojowym, pracującym w podciśnieniu, z automatycznym czyszczeniem materiału filtracyjnego strumieniami sprężonego powietrza w przedmuchu wstecznym. Systemy filtrujące będą wprowadzane w podciśnienie za pomocą systemów odciągających wyposażonych w odpowiednie kominy.
Przewidujemy również wariant z kratką zasysającą model PFG

Panel sterowania IMAS to panel kontrolny, który może zarządzać wszystkimi urządzeniami obecnymi w systemie odciągowym.
Panel posiada litografowany front kontrolny umieszczony na obudowie pomalowanej farbą proszkową epoksydową. Po lewej stronie grupy znajduje się wyświetlacz z przyciskami do bezpośredniego sterowania maksymalnie 2oma głównymi wentylatorami elektrycznymi i łańcuchem silników pomocniczych, natomiast po prawej stronie znajdują się przyciski umożliwiające dostęp do różnych funkcji PLC.
Panel ten jest standardowo wyposażony w intuicyjny PLC zaprogramowany do sterowania oraz wentylatory elektryczne w rozruchu bezpośrednim lub gwiazda/trójkąt, dowolnymi jednostkami, takimi jak zawór obrotowy, wskaźniki poziomu, spusty do pojemników i/lub do kotła, systemy czyszczenia filtrów oraz alarmy ogólne i termiczne oraz pochodzące z presostatu różnicowego, wykrywacz iskier, termo-prędkościomierz lub wykrywacz nieszczelności.
Panel jest dostarczany ze schematami, ze specjalnym certyfikatem zgodności CE

Wymiennik ciepła to element, w którym energia cieplna jest wymieniana między dwoma płynami o różnych temperaturach. Zwykle stosuje się je w celu obniżenia temperatury strumienia gazowego wpływającego do filtra, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie specjalnych materiałów odpornych na wysokie temperatury.

REKUPERATOR CIEPŁA

REM - System do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego z instalacji odciągowej, wykonany za pomocą krzyzowego wymiennika strumieni powietrza wyposażonego w szereg aluminiowych wymienników ciepła, przez które przepływa cieplejszy strumień powietrza pochodzący z systemu odciągowego, pochłania on ciepło, aby przekazać je do przepływu wlotowego przez drugą dedykowaną jednostkę zasysającą; powietrze odprowadzane przez komin i powietrze odzyskane nigdy nie stykają się ze sobą. Wydajność może osiągnąć ponad 60%, wartość, która pozwala na poważny odzysk energii cieplnej dla przemysłowych instalacji technologicznych, które nie są częścią instalacji cywilnych, dla których wymagana minimalna wydajność wynosi 70% (EN13141-7/2010).


Wprowadzenie odzyskanego powietrza

TER

Urządzenia termowentylacyjne do przywrócenia wymiany ciepła z urządzeniem powietrze/woda z odpowiednim wentylatorem elektrycznym zintegrowanym w izolowanej i dźwiękochłonnej konstrukcji.

Powietrze zasysane przez system może być ponownie wprowadzone poprzez odpowiedni obwód składający się ze sztywnej ocynkowanej rury powrotnej, jednostki uzdatniania powietrza wspomaganej wentylatorem oraz dyfuzorów z bardzo wydajnymi filtrami, dzięki temu obiegowi powietrze wolne od zanieczyszczeń i pyłów zostanie ponownie wprowadzone do lakierni, w optymalnej temperaturze do obróbki produktów i dla komfortu operatorów.
Jednostka Oczyszczania powietrza to kompaktowa grupa składająca się z odpowiedniego wentylatora odśrodkowego oraz wymiennika termicznego powietrze/woda, za których podłączenie odpowiada użytkownik.
Powietrze zasysane przez system może być częściowo ponownie wprowadzane do budynku poprzez odpowiedni obwód reintegracyjny, składający się ze sztywnej, ocynkowanej rury o przekroju prostokątnym, wentylatora elektrycznego o niskim zużyciu energii oraz komory dyfuzyjnej z bardzo wydajnymi filtrami; przez ten obwód powietrze wolne od zanieczyszczeń i pyłów zostanie ponownie wprowadzone do pomieszczenia, ograniczając zjawisko naturalnej ponownej integracji, która może wprowadzić zanieczyszczone powietrze do pomieszczenia i powodować uciążliwe dla operatorów przeciągi.


Systemy odciągu i oczyszczania powietrza

Dust extraction and air cleaning systems

Nasze urządzenia, certyfikowane i produkowane 100% w naszych zakładach oczyszczają powietrze i chronią środowisko regulując emisję zanieczyszczeń do atmosfery, we Włoszech i na całym świecie.


Skontaktuj się z nami po informacje

Jeden z naszych reprezentantów chętnie ci pomoże.