Bezpieczeństwo i Certyfikaty


Firma / Bezpieczeństwo i Certyfikaty

Kluczowym aspektem, do którego firma IMAS AEROMECCANICA S.r.l. przywiązała dużą uwagę są Systemy Bezpieczeństwa proponowanych instalacji: wszystkie produkty są objęte gwarancją i posiadają certyfikaty zgodności z obowiązującymi Dyrektywami Technicznymi (DIR 2006/42/WE, DIR 2014/34/UE, DIR 2014/30/UE itp.), są produkowane całościowo wewnątrz przedsiębiorstwa przy użyciu procesów i materiałów kontrolowanych i identyfikowalnych na każdym etapie produkcji. IMAS AEROMECCANICA S.r.l. produkuje pod stałą kontrolą jakości Przepustnice i Panele przeciwwybuchowe, wyposażając tym samym swoje Instalacje w systemy zabezpieczające ATEX posiadające Certyfikat Badania Typu WE nr. EUM1-10-ATEX-0298.

Wszystkie nasze procesy biznesowe są zgodne z Panele bezpieczeństwa działają jako urządzenia ujściowe dla nadciśnienia wytworzonego przez ewentualny wybuch i tworzą system ochrony ATEX zwany „venting”. Testy i badania przeprowadzone w naszym dziale badań technicznych i rozwoju pozwalają nam na wprowadzanie na rynek produktów spełniających wymogi bezpieczeństwa niezbędne do zapobiegania i ograniczania ryzyka wybuchu, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 94/9 / WE - ATEX.


Zawory przeciwzwrotne i przeciwwybuchowe ATEX

Zapobiegają jednokierunkowemu przenoszeniu niebezpiecznych skutków fali ciśnienia i płomienia wybuchu, izolując strefę zagrożoną wybuchem klasy pyłowej ST1 KST200. Niezbędne do podzielenia na segmenty i zapobieżenia ewentualnej eksplozji wzdłuż kanalizacji wewnątrz zakładu produkcyjnego. Dzięki niemu certyfikat ATEX systemu odciagowego pokrywa odpowiadający mu układ filtracyjny. Zapobiega również powrotowi kurzu do wnętrza instalacji podczas faz poczyszczeniowych przy wyłączonym odciągu. PRZEPUSTNICE, kod „DIV” to kolejny system zabezpieczający przed ewentualną eksplozją, wyposażony w panel przeciwwybuchowy, obok VNR, który chroni kanały w przypadku wewnętrznego nadciśnienia.


Klapy przeciwpożarowe

Są niezbędne do izolacji pomieszczeń, które pozostają w styczności poprzez wspólne instalacje odciągowe, są praktycznie obowiązkowe wszędzie tam, gdzie isnieje ryzyko pożaru poprzez system filtracyjny, który nawet jeśli umieszczony na zewnątrz, może przenieść pożar do wewnątrz za pomocą wspólnej kanalizacji odciągowej. Obsługa jest prosta: kutryna lub zawór pozostają otwarte dzięki „bezpiecznikowi” ustawionemu na 72 °C, który w przypadku przekroczenia tej temperatury topi się, powodując, pod wpływem grawitacji, opadnięcie kurtyny przeciwpożarowej, a w przypadku zaworu, zamyka się on dzięki nakręconej wcześniej sprężynie, z tą zaletą, że w przeciwieństwie do kurtyny, może on być montowany zarówno poziomo jak i pionowo. Wybór między zaworem a kurtyną zależy zasadniczo od rodzaju materiału, który będzie przez nie przechodził. Kurtyny, tylko do montażu poziomego, są przystosowane do wiórów lub materiałów włóknistych, są dostarczane z podwójnym certyfikatem, REI i ATEX II 2D T6/T85 °C X i wyposażone w mikroprzełączniki pozycyjne; zawory nie nadają się do materiałów włóknistych lub wiórów, które mogą utknąć na otwartej tarczy zaworu, ponadto posiadają tylko certyfikat REI, jednak są tańsze, lżejsze i łatwe w montażu, preferowane we wszystkich przypadkach, w których nie jest konieczny ATEX, do rekuperacji przefiltrowanego powietrza lub do stosowania przy filtracji wyłącznie pyłów, oparów i mgieł olejowych, stają się też obowiązkowe, gdy górna krawędź ściany, przez którą przechodzi kanalizacja, nie ma wystarczającej przestrzeni, na przykład podokapowej. W instalacjach odciągowych do mgieł olejowych, ewentualny montaż kurtyny, wiąże się z dodatkową opłatą za wyposażenie ich w system uszczelniający, aby uniknąć wycieków. Żaluzje serii „SF :: MP” są resetowane pneumatycznie, ze zintegrowanym zbiornikiem sprężonego powietrza.


Panele antywybuchowe


Test wybuchowości

Nasi Dostawcy są starannie dobierani i okresowo monitorowani, dzięki czemu nawiązaliśmy skonsolidowaną współpracę głównie z dostawcami również posiadającymi certyfikat ISO 9001.

Pobierz Bezpieczeństwo i Certyfikaty

Certyfikat Jakości ISO 9001

Przejrzyj i pobierz

Certyfikat panelu przeciwwybuchowego

Przejrzyj i pobierz

Certifikaty paneli ATEX

Przejrzyj i pobierz

Systemy odciągu i oczyszczania powietrza

Dust extraction and air cleaning systems

Nasze urządzenia, certyfikowane i produkowane 100% w naszych zakładach oczyszczają powietrze i chronią środowisko regulując emisję zanieczyszczeń do atmosfery, we Włoszech i na całym świecie.


Skontaktuj się z nami po informacje

Jeden z naszych reprezentantów chętnie ci pomoże.