Lakiernictwo

Posiadamy szeroki przekrój kompetencji wymaganych w sektorze lakierniczym, posiadamy produkty dostosowane do każdej potrzeby jak ścianki lakiernicze suche i wodne, baterie filtrujące, filtry z węglem aktywnym, boksy lakiernicze, systemy oczyszczania powietrza i inne.

Branże / Lakiernictwo

IMAS AEROMECCANICA, działając przekrojowo w różnych sektorach, od obróbki drewna po mechanikę, tworzywa sztuczne itp., zainwestowała znaczne środki w kabiny lakiernicze suche, wodne, z mediami filtrującymi, ze specjalnymi grupami filtracyjnymi, urządzeniami termo-wentylacyjnymi do odzysku ciepła, z boksami ciśnieniowymi wykonanymi na miarę oraz systemami filtracyjnymi do reemisji odciąganego powietrza.

Zastosowania lakiernictwo

TER

Urządzenia termowentylacyjne do przywrócenia wymiany ciepła z urządzeniem powietrze/woda z odpowiednim wentylatorem elektrycznym zintegrowanym w izolowanej i dźwiękochłonnej konstrukcji.

Powietrze zasysane przez system może być ponownie wprowadzone poprzez odpowiedni obwód składający się ze sztywnej ocynkowanej rury powrotnej, jednostki uzdatniania powietrza wspomaganej wentylatorem oraz dyfuzorów z bardzo wydajnymi filtrami, dzięki temu obiegowi powietrze wolne od zanieczyszczeń i pyłów zostanie ponownie wprowadzone do lakierni, w optymalnej temperaturze do obróbki produktów i dla komfortu operatorów.
Jednostka Oczyszczania powietrza to kompaktowa grupa składająca się z odpowiedniego wentylatora odśrodkowego oraz wymiennika termicznego powietrze/woda, za których podłączenie odpowiada użytkownik.
Powietrze zasysane przez system może być częściowo ponownie wprowadzane do budynku poprzez odpowiedni obwód reintegracyjny, składający się ze sztywnej, ocynkowanej rury o przekroju prostokątnym, wentylatora elektrycznego o niskim zużyciu energii oraz komory dyfuzyjnej z bardzo wydajnymi filtrami; przez ten obwód powietrze wolne od zanieczyszczeń i pyłów zostanie ponownie wprowadzone do pomieszczenia, ograniczając zjawisko naturalnej ponownej integracji, która może wprowadzić zanieczyszczone powietrze do pomieszczenia i powodować uciążliwe dla operatorów przeciągi.


Proponowany Boks, wykonany ze ścian grzewczych na obwodzie i sufitowych okładzin termicznych z płyt warstwowych, został zaprojektowany i zbudowany tak, aby pomieścić zarówno kabiny lakiernicze, jak i kolumny suszące do usuwania oparów emitowanych podczas suszenia produktów; na dachu, specjalnie skonstruowanym ze wzmocnionej blachy falistej, można zainstalować dmuchawę ciśnieniową, która reintegruje powietrze zasysane z kabiny i wytwarza nadciśnienie wewnątrz boksu.
Dzięki temu boks pozwola na uzyskanie pomieszczenia utrzymującego zwiększone ciśnienie, co pozwola zoptymalizować skuteczność zasysania w strefie lakierniczej, utrzymując środowisko wolne od pyłów i oparów; pozwala również dzięki ociepleniu ścian i termoregulacji na stworzenie optymalnych warunków do polimeryzacji farb i ich doskonałego wysychania, pozwalając na poprawienie jakości wykończenia Państwa produktów oraz stosowny poziom komfortu i bezpieczeństwa operatorów.

EN/S

Kabiny do malowania na sucho zapewniają wysoką skuteczność filtracji pyłów powstających podczas prac wykończeniowych. Standardowo dostarczane z rozdzielnicą elektryczną, oświetleniem sufitowym, tłumikiem, presostatem różnicowym, uruchomieniem natryskiwania i przygotowany do filtracji węglem aktywnym. Średnia prędkość na całym odcinku około 0,5 m/s.


EN/VR-VG

Kabiny lakiernicze do filtracji pyłów powstających podczas prac wykończeniowych z systemem podwójnej kurtyny wodnej,

Aby jak najlepiej sprostać Państwa wymaganiom dotyczącym emisji powstających podczas prac lakierniczych, zamierzamy zaproponować kabinę malarską z filtracją poprzez kurtynę wodną.


S3515

Kabina do malowania na sucho do filtracji pyłów powstających podczas prac wykończeniowych, ze zintegrowanym i dźwiękoszczelnym systemem odciagowym, w komplecie z oświetleniem sufitowym, rozdzielnicą elektryczną i presostatem różnicowym. Średnia prędkość na całym odcinku 0,35 m/s.

Kabina ta wyposażona jest w panel elektryczny z licznikiem godzin pracy, lampy sufitowe o mocy 4 neonów 36W / każda (około 600 luksów natężenia światła) i jest całkowicie wyciszona. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej blachy giętej na wcisk i została zaprojektowana do montażu nawet przez niewykwalifikowany personel w bardzo krótkim czasie.


Kabiny lakiernicze suche CR-S

Suche ściany lakiernicze model CRS w komplecie z pochłaniaczem 2,2 kW, panelem start/stop, powierzchnią montażową, systemem oświetleniowym i materiałami filtrującymi z trudnopalnego papieru zgrubionego, najczęściej są stosowane przy lakierowaniu proszkowym.

Kabina ta wyposażona jest w panel elektryczny z licznikiem godzin pracy, oświetlenie sufitowe z 4 lampami neonowymi o mocy 36 W /każda (natężenie światła ok. 600 luksów) i jest całkowicie wyciszona. Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej i została zaprojektowana do montażu nawet przez niewykwalifikowany personel w bardzo krótkim czasie.
Odciąg elektryczny zapewnia równomierne zasysanie na całej powierzchni użytkowej o łącznej wydajności 12 000 m3/godz. Silnik znajduje się wewnątrz samej kabiny, co dodatkowo ogranicza emisję hałasu.
Powietrze zassane i przefiltrowane z kabiny będzie odprowadzane do atmosfery przez dachową rurę wentylacyjną o zwiększonej średnicy, wraz z osłoną przeciwdeszczową z otwartym okapem i otworami do pobierania próbek analitycznych zgodnie z „UNI 10169”.

Filtr węglowy do Lotnych Związków Organicznych, rozpuszczalników i zanieczyszczeń zapachowych model CARBOCUBO. Składa się z szeregu jedno lub dwuwarstwowych granulek zawierających węgiel aktywny o wysokiej zdolności adsorpcji. Ilość i grubość węgla aktywnego gwarantują czas kontaktu >1 s, zgodnie z przepisami i specyfikacjami technicznymi obowiązującymi we Włoszech. Nadaje się do redukcji prawie wszystkich związków pochodzenia organicznego i wielu nieorganicznych i jest najczęściej stosowany w sektorach lakierniczym, grafiki/drukowania, procesów chemicznych, klejenia, recyklingu/utylizacji odpadów komunalnych (stałe odpady miejskie), kosmetycznym, przetwórstwa włókna szklanego, stoczniowym.

Po fazie malowania lakierowane produkty są umieszczane w suszarni, w której znajdują się kolumny suszące/oczyszczające do odprowadzania LZO (lotnych związków organicznych) emitowanych podczas krzepnięcia/schnięcia farby.

Komora Plenum

Komora Plenum umożliwiająca powrót powietrza do środowiska. Gdy jest to możliwe, umożliwia kompensację i równomierne rozprowadzenie powietrza pobranego z układu zasysającego, bilansując w ten sposób wytworzone różnice w ciśnieniu. Wyposażony jest w filtry absolutne H13 (EN1822) i presostat różnicowy z samozasilającą się lampką kontrolną sygnalizującą zapchanie.

ZOBACZ ZASTOSOWANIA DLA PRZEMYSŁU

POBIERZ LAKIERNICTWO

Przejrzyj i pobierz

Przejrzyj i pobierz

Przejrzyj i pobierz

Ostatnie nowości


Systemy odciągu i oczyszczania powietrza

Dust extraction and air cleaning systems

Nasze urządzenia, certyfikowane i produkowane 100% w naszych zakładach oczyszczają powietrze i chronią środowisko regulując emisję zanieczyszczeń do atmosfery, we Włoszech i na całym świecie.


Skontaktuj się z nami po informacje

Jeden z naszych reprezentantów chętnie ci pomoże.